360º Rotators – TR serie A

1 hydraulic función
Q = Load capacity
CC = Load centre

English